CIG: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/12/2022

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/12/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300883/cig-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-noi-dung-phien-hop-hdqt-ngay-20-12-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *