CII: HĐQT chấp thuận việc thoái toàn bộ vốn của CII tại Công ty Vinaphil

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo HĐQT chấp thuận việc thoái toàn bộ vốn của CII tại Công ty Vinaphil như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283910/cii-hdqt-chap-thuan-viec-thoai-toan-bo-von-cua-cii-tai-cong-ty-vinaphil.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *