CKG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283137/ckg-giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep-thay-doi-lan-thu-10-cua-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-cic-phu-quoc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *