CKG: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283132/ckg-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-dang-ky-chung-khoan-bo-sung-voi-vsd-va-niem-yet-chung-khoan-bo-sung-voi-hose.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *