CMG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thanh Sơn

Lê Thanh Sơn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283475/cmg-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-le-thanh-son.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *