CMX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Nghĩ

Nguyễn Hoàng Nghĩ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Camimex Group như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283533/cmx-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-nguyen-hoang-nghi.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *