CMX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Camimex Group (mã CK: CMX) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/22/1284014/cmx-thong-bao-ngay-dkcc-de-thuc-hien-quyen-tham-du-dhcd-bat-thuong-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *