Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/11

Khuyến nghị mua cổ phiếu VIB, giá mục tiêu 27.700 đồng/CP

CTCK MB (MBS)

Trong quý III/2022, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – sàn HOSE) ghi nhận thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất 4.626 tỷ đồng (tăng 50,2% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó thu nhập lãi thuần (NII) và thu nhập thuần ngoài lãi (NOI) đạt lần lượt 3.836 tỷ đồng (tăng 43,2%) và 790 tỷ đồng (tăng 96,7%) nhờ hoạt động kinh doanh thẻ và bảo hiểm cùng với xử lý nợ được đẩy mạnh trong bối cảnh room tín dụng không còn nhiều. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đạt 166 tỷ đồng (giảm 37,9%). Tỷ lệ CIR ở mức 36,1%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.791 tỷ đồng (tăng 101,6%).

Luỹ kế 9 tháng 2022, VIB ghi nhận TOI hợp nhất 13.371 tỷ đồng (tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái). NII và NOI tăng trưởng lần lượt 31,3% và 17,6%. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đạt 926 tỷ đồng (tăng 1,2%) nhờ việc trích lập dự phòng rất chủ động trong năm 2021. Tỷ lệ CIR hợp nhất ở mức 34,6%, giảm 520 bps so với cùng kỳ năm 2021 giúp lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VIB đạt mức 7.814 tỷ đồng (tăng 46,4%), hoàn thành 74,4% kế hoạch cả năm 2022.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ NPL hợp nhất tại cuối quý III/2022 đạt 2,35%, tương đương với cuối năm 2021 và thấp hơn 10 bps so với cuối quý trước. Tuy nhiên, tỷ lệ bao nợ xấu được cải thiện lên mức 54%, tăng nhẹ so với năm 2021. Quy mô các khoản nợ tái cơ cấu tại cuối quý III/2022 đạt 415 tỷ đồng, chiếm 0,2% quy mô tín dụng của VIB, tiếp tục xu hướng giảm và dự kiến sẽ về 0 trong năm 2023.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản hợp nhất của VIB đạt 340.910 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2021, giảm 2% so với quý trước. Cơ cấu danh mục cho vay của VIB gần như không có nhiều thay đổi khi bán lẻ vẫn chiếm khoảng 90% danh mục tại cuối quý III/2022.

Về cơ cấu huy động, tiền gửi từ khách hàng tăng 8,9% so với cuối năm 2021, trong đó tiền gửi không kỳ hạn giảm 8,6% và tiền gửi có kỳ hạn tăng 12,2% so với cuối năm 2021. Điều này khiến tỷ lệ CASA của ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp 13,7%.

ROA và ROE trong 9 tháng năm 2022 đạt lần lượt 2,4% và 30,4%, dẫn đầu về ROE toàn ngành.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với VIB, tuy nhiên điều chỉnh giảm mức giá mục tiêu xuống còn 27.700 đồng/CP so với mức 34.900 đồng/CP trong báo cáo trước đó. Việc điều chỉnh mức giá mục tiêu của chúng tôi đến từ việc tăng chi phí vốn trong Phương pháp định giá RI và giảm P/E toàn ngành theo sự điều chỉnh của thị trường.

Khuyến nghị mua cổ phiếu DBC, giá mục tiêu 14.800 đồng/CP

CTCK MB (MBS)

Trong 9 tháng đầu năm, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – sàn HOSE) ghi nhận mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi bị suy giảm lợi nhuận nhưng nhờ các dự án bất động sản hoàn thành và hạch toán 843 tỷ đồng doanh thu và 364 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý 3 giúp DBC đạt lợi nhuận trước thuế luỹ kế 305,5 tỷ đồng.

Chúng tôi dự báo trong quý 4, diễn biến giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao trong khi giá đầu ra không tăng. Phần doanh thu và lợi nhuận mảng bất động sản đã hạch toán trong quý 3/2022 nên doanh thu quý 4 dự báo đạt 2.221 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt mức 26 tỷ đồng, đưa doanh thu cả năm lên mức 11.561 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 331 tỷ đồng, tăng 6,9% về doanh thu và giảm 66% về lợi nhuận so với 2021.

Rủi ro đầu tư: Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng giá làm giảm biên lợi nhuận gộp: tình hình địa chính trị vẫn phức tạp, diễn biến lạm phát và tỷ giá vẫn đang trong giai đoạn phức tạp. Giá nông sản nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi có thể biến động mạnh;

Dịch bệnh gia súc, gia cầm làm ảnh hưởng đến sản xuất con giống, chăn nuôi và tái đàn;

Vấn đề thủ tục, pháp lý có thể phát sinh tại các dự án bất động sản đang triển khai.

Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu DBC với định giá cổ phiếu ở mức 14.800 đồng/cổ phần. Hoạt động của công ty đang gặp khó khăn, lợi nhuận của công ty giảm trong năm 2022-2023 nhưng sẽ ổn định và tăng trưởng trở lại khi chu kỳ giá hàng hoá nguyên liệu giảm trong các năm tiếp sau.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VNM

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam lên khả quan (từ trung lập), với giá mục tiêu 12 tháng mới là 85.000 đồng/cổ phiếu (điều chỉnh tăng từ 80.000 đồng) – tương ứng với tiềm năng tăng giá 14%.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi dựa trên phương pháp DCF và hệ số P/E năm 2023 không đổi là18 lần, đồng thời phản ánh triển vọng lợi nhuận được cải thiện trong giai đoạn 2023-2025.

VNM là một cổ phiếu phòng thủ, và giá cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường chung.

Về dài hạn, chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của lợi nhuận ròng trong giai đoạn 2022-2025 chỉ là 5,1%, đây thực sự là mức không hấp dẫn đối với các nhà đầu dài hạn trên 1 năm và ưa thích tăng trưởng.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/co-phieu-can-quan-tam-ngay-1811-post310223.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *