Cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết từ ngày 06/12

Cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết từ ngày 06/12

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về ngày hủy niêm yết cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings. Theo đó, hơn 83.15 triệu cp IBC sẽ chính thức rời sàn từ ngày 06/12.

Lý do cổ phiếu bị hủy niêm yết là tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT).

Trước khi bị hủy niêm yết, cổ phiếu IBC nằm trong 3 diện theo dõi vi phạm, gồm đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; và bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tính đến nay, Công ty chưa công bố thông tin BCTC kiểm toán 2022; BCTC quý 1, quý 2 và soát xét bán niên 2023; Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Theo HOSE, kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch, các vi phạm CBTT của Công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Gần đây, 3 thành viên HĐQT IBC gồm ông Quách Mạnh Hào, Nguyễn Minh ChínhNguyễn Trọng Quỳnh đã nộp đơn từ nhiệm đều với lý do cá nhân. Theo đó, HĐQT Công ty chỉ còn 2 người là Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thủy và một thành viên là ông Nguyễn Ngọc Khánh.

Đông Tư

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/11/co-phieu-ibc-bi-huy-niem-yet-tu-ngay-0612-741-1125792.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *