Cổ phiếu TGG sắp bị hủy niêm yết

Cổ phiếu TGG sắp bị hủy niêm yết

Ngày 29/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) có văn bản gửi đến CTCP The Golden Group (tên cũ là CTCP Louis Capital, HOSE: TGG) về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Theo văn bản, cổ phiếu TGG đang trong các diện theo dõi vi phạm như đình chỉ giao dịch và kiểm soát.

Cổ phiếu TGG bị đình chỉ giao dịch (theo quyết định ngày 11/09 của HOSE) do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Hiện, TGG vẫn chưa công bố BCTC kiểm toán năm 2022, quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Song song đó, TGG còn bị kiểm soát (theo quyết định ngày 04/10 của HOSE) do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. TGG chưa công bố BCTC soát xét bán niên 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Ngày 31/10/2023, TGG có công văn xin tạo điều kiện cho Công ty được nộp BCTC kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 15/11/2023. Nhưng đến nay, Công ty chưa công bố BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023.

HOSE cho biết kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch, các vi phạm CBTT của TGG chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ CBTT và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Sau cùng, căn cứ quy định tại Nghị định 155, ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; HOSE thông báo sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TGG của CTCP The Golden Group theo quy định nêu trên.

Lãi ròng quý 3 gấp 4 lần cùng kỳ

Về tình hình hoạt động kinh doanh của TGG, quý 3/2023, Công ty có doanh thu hợp nhất 660 triệu đồng, rơi 99% so với cùng kỳ. Song, lãi ròng lại gấp gần 4 lần cùng kỳ, ở mức 28 tỷ đồng.

Sự ngược chiều của doanh thu và lợi nhuận do TGG hoàn nhập dự phòng các khoản tổn thất đầu tư vào công ty con như Golden Paddy (21.4 tỷ đồng), Louis AMC (2.53 tỷ đồng) và Wings Global (gần 81 triệu đồng) với tổng giá trị hoàn nhập hơn 22 tỷ đồng.

Về nguyên nhân hoàn nhập là do sau khi soát xét, kiểm toán lại BCTC năm 2021 và 2022, đơn vị kiểm toán đã trích lập dự phòng trong năm 2023. Trong BCTC quý 3/2023, kế toán thực hiện cập nhật các bút toán và hoàn nhập để tránh chênh lệch quá nhiều so với BCTC kiểm toán tại năm 2021, 2022 sắp được phát hành.

Nguồn: TGG

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, TGG có doanh thu 2.7 tỷ đồng, rơi hơn 99% so với cùng kỳ; lỗ ròng gần 16 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng của TGG

Kha Nguyễn

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/11/co-phieu-tgg-sap-bi-huy-niem-yet-741-1125804.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *