CSTB2216: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.21 (mã CK: CSTB2216) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283223/cstb2216-quyet-dinh-huy-niem-yet-chung-quyen-co-bao-dam.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *