CSV: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/20/1300673/csv-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-tam-ung-co-tuc-nam-2022-bang-tien.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *