CTD: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313088/ctd-nghi-quyet-hdqt-ve-ngay-dkcc-chot-ds-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *