CTF: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần City Auto công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285211/ctf-tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *