CTG: HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng giữa Vietinbank với VBI

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng giữa Vietinbank với VBI như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283147/ctg-hdqt-thong-qua-hop-dong-bao-hiem-trach-nhiem-cong-cong-giua-vietinbank-voi-vbi.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *