CTI: Đính chính lần 2 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thông báo đính chính lần 2 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283922/cti-dinh-chinh-lan-2-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-6-thang-dau-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *