CTS: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại NH TNHH Indovina

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại NH TNHH Indovina như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/9/20/1478192/cts-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-phe-duyet-ky-ket-hop-dong-han-muc-tin-dung-tai-nh-tnhh-indovina.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *