Cục thi hành án dân sự TPHCM buộc HBC dừng thi hành Nghị quyết 50, 51 và 53

Cục thi hành án dân sự TPHCM buộc HBC dừng thi hành Nghị quyết 50, 51 và 53 

Theo thông báo mới đây, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) cho biết cơ quan chức năng đã có văn bản gửi đến Công ty liên quan đến một số Nghị quyết được ban hành vào cuối tháng 12/2022.

Cụ thể, HBC đã nhận được Quyết định thi hành án chủ động số 1561/QĐ-CTHADS ngày 19/01/2023 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TPHCM với nội dung: “Buộc CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tạm dừng thi hành Nghị quyết Số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022, Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT HBC ngày 14/12/2022 và Nghị quyết số 53/2022/NO-HĐQT HBC ngày 31/12/2022 của HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết của Hội đồng Trọng tài“.

HBC cho biết sẽ chấp hành Quyết định của Cơ quan thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, theo Quyết định thi hành án chủ động số 1561/QĐ-CTHADS nêu trên, cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết có hiệu lực của Hội đồng Trọng tài, thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thì ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông Lê Viết Hải

Về nội dung của 3 Nghị quyết bị dừng thi hành, HĐQT HBC ngày 13/12/2022 đã tiến hành họp và ban hành 2 Nghị quyết vào ngày 14/12/2022 bao gồm:

Nghị quyết 50: “Chấp thuận đơn xin từ nhiệm (được ký ngày 12/12/2022) chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 01/01/2023”; “Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải xin rút khỏi tư cách thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình để kỳ họp ĐHĐCĐ sắp tới xem xét thông qua”; “Thông qua thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Hội đồng Sáng lập được tổ chức và hoạt động theo quy chế đính kèm”. 

Nghị quyết 51: “Bầu ông Nguyễn Công Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 01/01/2023”.

Tuy nhiên, sau khi ban hành 02 Nghị quyết nêu trên thì việc quản trị, điều hành doanh nghiệp đã phát sinh một số bất cập liên quan đến cơ chế hoạt động và vận hành của Hội đồng sáng lập.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT là ông Lê Viết Hải đã triệu tập cuộc họp HĐQT vào ngày 31/12/2022 theo đề nghị bằng văn bản của ít nhất 02 thành viên HĐQT. Kết quả cuộc họp, với 3/5 phiếu biểu quyết tán thành, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết số 53 với nội dung hoãn thi hành Nghị quyết 50 và Nghị quyết 51.

 

* HBC thay Chủ tịch

* Ông Lê Viết Hải tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HBC

* HBC giải trình với HOSE về Nghị quyết 53 của HĐQT

 

Hà Lễ

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-buoc-hbc-dung-thi-hanh-nghi-quyet-50-51-va-53-737-1032570.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *