D2D: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312718/d2d-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *