Danh Khôi tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn

Danh Khôi tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) vừa công bố phương án mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123002 phát hành ngày 29/12/2021.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 29/12/2023. Lãi suất là 11%/năm. Đây là trái phiếu riêng lẻ, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Theo kế hoạch, NRC sẽ mua lại 20% giá trị trái phiếu phát hành, tương đương 40 tỷ đồng. Giá trị mua lại trái phiếu trước hạn bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lãi cộng dồn còn phải thanh toán từ kỳ thanh toán gần nhất đến ngày mua lại.

Thời gian mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến vào ngày 29/12/2022 hoặc thời điểm khác theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu.

NRC cho biết sẽ dùng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mua lại trái phiếu đợt này.

Trước đó, NRC cũng thông báo kế hoạch mua lại trước hạn 160 tỷ đồng trái phiếu NRCH2123001 phát hành ngày 22/11/2021.

Đây cũng là trái phiếu riêng lẻ, có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 11%/năm.

Tính đến ngày 30/09/2022, NRC có hơn 267 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Trong đó, nợ vay từ trái phiếu gần 195 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 12/2023. Còn lại hơn 72 tỷ đồng là các khoản vay tín dụng tại 3 ngân hàng gồm Vietcombank, PvcomBank và Viet Capital Bank. Tất cả khoản vay của NRC tại các ngân hàng và từ trái phiếu đều có tài sản đảm bảo là các tài sản cố định như quyền sử dụng đất hoặc xe ô tô.

Khang Di

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/12/danh-khoi-tiep-tuc-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-3118-1025642.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *