Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) muốn thoái vốn khỏi công ty con hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) muốn thoái vốn khỏi công ty con hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Cụ thể, Công ty dự kiến thoái vốn toàn bộ 499.998 cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Vinaphil, tương ứng 99,99% vốn điều lệ. Mục đích thoái vốn nhằm cấu trúc danh mục đầu tư.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Vinaphil hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thành lập năm 2012, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Trà.

Lợi nhuận cốt lõi tiếp tục lỗ 100,27 tỷ đồng trong quý III

Trong quý III/2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 2.183,83 tỷ đồng, tăng 744% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 51,68 tỷ đồng, tăng 385,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,9% về còn 15,1%.

Được biết, từ năm 2015 tới năm 2021, biên lợi nhuận gộp của Công ty thấp nhất là 19,51% (năm 2017). Như vậy, biên lợi nhuận gộp trong quý III bất ngờ giảm về mức thấp trong nhiều năm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 373,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 259,71 tỷ đồng lên 329,21 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 52,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 196,53 tỷ đồng về 177,43 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 16,1%, tương ứng tăng thêm 44,88 tỷ đồng lên 322,91 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,9%, tương ứng giảm 13,08 tỷ đồng về 106,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 100,27 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 328,18 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận tạo ra trong quý III không đủ trả lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính (mặc dù doanh thu tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 75% lên 3.890,52 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 577% lên 852,4 tỷ đồng.

Thực tế, Công ty có lãi trong 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, chủ yếu ghi nhận 805,96 tỷ đồng lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính; 440,96 tỷ đồng lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu…

Trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 8.010,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 756,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 726,93 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 96,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền tiếp tục âm

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm thêm 10,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.083,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 340,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 605,5 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2014 tới 2021, Công ty liên tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm và thâm hụt vốn. Trong đó, riêng năm 2018 dòng tiền bất ngờ dương trở lại 715,62 tỷ đồng và năm 2019 dương 135,18 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, dòng tiền tiếp âm mạnh khi năm 2020 ghi nhận âm 1.393,92 tỷ đồng và năm 2021 tiếp tục ghi nhận âm 881,66 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu CII tăng 800 đồng lên 12.850 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu-ha-tang-ky-thuat-tphcm-cii-muon-thoai-von-khoi-cong-ty-con-hoat-dong-trong-linh-vuc-dau-tu-ha-tang-ky-thuat-post310453.html

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *