DBC: Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm Phó TGĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông báo  thay đổi nhân sự miễn nhiệm Phó TGĐ như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283224/dbc-thong-bao-thay-doi-nhan-su-mien-nhiem-pho-tgd.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *