DCM: HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan về cung cấp hóa chất sản xuất Ure

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan về cung cấp hóa chất sản xuất Ure như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313071/dcm-hdqt-thong-qua-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan-ve-cung-cap-hoa-chat-san-xuat-ure.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *