DDN: Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT – đã mua 101.900 CP


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thành Trung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: DDN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 98.670 CP (tỷ lệ 0,64%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 101.900 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.570 CP (tỷ lệ 1,31%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá không đạt kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 19/12/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/01/2023.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313205/ddn-do-thanh-trung-chu-tich-hdqt-da-mua-101-900-cp.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *