DGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đào Hữu Huyền

Đào Hữu Huyền báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283895/dgc-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-dao-huu-huyen.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *