DGC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (điều chỉnh)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (điều chỉnh) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283913/dgc-thong-bao-ngay-dkcc-de-thuc-hien-quyen-nhan-tam-ung-co-tuc-nam-2022-bang-tien-dieu-chinh.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *