DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người  có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283135/dhc-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-nguyen-thi-thuy.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *