DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Nghĩa

Nguyễn Thanh Nghĩa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283187/dhc-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-nguyen-thanh-nghia.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *