DHC: Báo cáo thay đổi sở hữu CĐL – Nguyễn Thanh Nghĩa

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre báo cáo thay đổi sở hữu CĐL – Nguyễn Thanh Nghĩa như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283188/dhc-bao-cao-thay-doi-so-huu-cdl-nguyen-thanh-nghia.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *