DHC: Thông báo thời gian trả cổ tức bằng tiền tại Thông báo số 1980/TB-SGDHCM ngày 01/11/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian trả cổ tức bằng tiền tại Thông báo số 1980/TB-SGDHCM ngày 01/11/2022 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK: DHC ) như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283124/dhc-thong-bao-thoi-gian-tra-co-tuc-bang-tien-tai-thong-bao-so-1980-tb-sgdhcm-ngay-01-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *