DIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hà Thị Thanh Châu

Hà Thị Thanh Châu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283527/dig-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-den-nguoi-noi-bo-ha-thi-thanh-chau.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *