DIG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân

CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/25/1285207/dig-bao-cao-ve-thay-doi-so-huu-cua-co-dong-lon-ctcp-dau-tu-phat-trien-thien-tan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *