DIG: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283252/dig-ket-qua-mua-lai-trai-phieu-truoc-han.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *