DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Minh Tâm


– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tâm
– Mã chứng khoán: DTE
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.024.900 CP (tỷ lệ 9,91%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 861.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.886.500 CP (tỷ lệ 12,88%)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/09/2022.

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *