E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 17/01/2023

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 17/01/2023 như sau: 

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312855/e1vfvn30-ket-thuc-giao-dich-hoan-doi-ngay-17-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *