E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/01/2023

Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/01/2023 như sau: 

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312856/e1vfvn30-thong-bao-thay-doi-gia-tri-tai-san-rong-ngay-16-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *