EIB: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn – SMBC

SMBC báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/18/1312877/eib-bao-cao-thay-doi-ve-so-huu-cua-co-dong-lon-smbc.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *