EIB: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường và giải trình nguyên nhân CBTT không đồng thời báo cáo

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường và giải trình nguyên nhân CBTT không đồng thời báo cáo như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313083/eib-bo-sung-tai-lieu-hop-dhdcd-bat-thuong-va-giai-trinh-nguyen-nhan-cbtt-khong-dong-thoi-bao-cao.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *