EIB: Nghị quyết HĐQT thay đổi tên và địa điểm EIB Minh Khai

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo nghị quyết HĐQT thay đổi tên và địa điểm EIB Minh Khai như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283597/eib-nghi-quyet-hdqt-thay-doi-ten-va-dia-diem-eib-minh-khai.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *