EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Chi nhánh Hùng Vương

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Chi nhánh Hùng Vương như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/17/1283133/eib-thong-bao-cong-van-cua-nhnn-ve-viec-chap-thuan-cho-eib-thay-doi-dia-diem-chi-nhanh-hung-vuong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *