EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Lâm Đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo  công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm trụ sở Eximbank Lâm Đồng như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283904/eib-thong-bao-cong-van-cua-nhnn-ve-viec-chap-thuan-cho-eib-thay-doi-dia-diem-tru-so-eximbank-lam-dong.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *