EIB: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của EIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của EIB như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/21/1283894/eib-thong-bao-cong-van-cua-ubcknn-ve-ho-so-thong-bao-ty-le-shnn-toi-da-cua-eib.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *