ELC: Báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng

Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông ELCOM báo cáo kết quả chào bán CP ra công chúng như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283582/elc-bao-cao-ket-qua-chao-ban-cp-ra-cong-chung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *