ELC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

 Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông ELCOM thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283534/elc-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-ket-qua-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *