FPT đặt kế hoạch lãi trước thuế 2023 hơn 9 ngàn tỷ đồng, tăng 18.3%

FPT đặt kế hoạch lãi trước thuế 2023 hơn 9 ngàn tỷ đồng, tăng 18.3% 

HĐQT CTCP FPT (HOSE: FPT) đã thông qua nghị quyết phê duyệt kế hoạch năm 2023 để trình cổ đông thông qua với chỉ tiêu lãi trước thuế 9,055 tỷ đồng, tăng 18.3% so với năm trước. 

Theo kế hoạch được HĐQT đưa ra, năm 2023, chỉ tiêu doanh thu của FPT gần 52.3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 19%; lãi trước thuế hơn 9 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 18.3%. Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua kế hoạch này.

Công ty cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ cho một số công ty thành viên. Cụ thể, Công ty TNHH Phần mềm FPT tăng vốn từ 4 ngàn tỷ đồng lên 5 ngàn tỷ đồng, Công ty TNHH Giáo dục FPT tăng từ 2 ngàn tỷ đồng lên 3 ngàn tỷ đồng; Công ty TNHH FPT Smart Cloud tăng từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Năm 2022, FPT đạt doanh thu hơn 44 ngàn tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, vượt 4% kế hoạch năm. Lãi trước thuế đạt hơn 7.6 ngàn tỷ đồng, tăng 21%, hoàn thành 100% kế hoạch.

Khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy doanh thu của Tập đoàn (đóng góp 58% doanh thu) so với hai mảng còn lại là viễn thông (33%) và giáo dục, đầu tư và khác (9%).

Cụ thể, khối công nghệ thông tin (CNTT) doanh thu đạt hơn 25.5 ngàn tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Khối viễn thông đạt hơn 14.7 ngàn tỷ đồng; khối giáo dục, đầu tư và khác đạt hơn 3.7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 70%.

Doanh thu công nghệ đến từ 2 hoạt động chính là mảng dịch vụ CNTT trong nước (gần 6.6 ngàn tỷ đồng) và dịch vụ CNTT nước ngoài (gần 19 ngàn tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng lần lượt 6% và 30%.

Doanh thu ký mới từ mảng dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài lần đầu tiên gần 21.6 ngàn tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD, tăng 39% so với năm trước. Số lượng hợp đồng ký mới với quy mô doanh thu trên 5 triệu USD/dự án đạt 31 hợp đồng, tăng 63%.

Doanh thu chuyển đổi số đạt hơn 7.3 ngàn tỷ đồng, tăng 33%.

Đông Tư

FILI

Nguồn: https://vietstock.vn/2023/01/fpt-dat-ke-hoach-lai-truoc-thue-2023-hon-9-ngan-ty-dong-tang-183-737-1032551.htm

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *