FPT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khải Hoàn

Nguyễn Khải Hoàn thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1313542/fpt-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-nguyen-khai-hoan.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *