FT1: FT1 đính chính nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 của HĐQT


.

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/12/19/1300571/ft1-ft1-dinh-chinh-nghi-quyet-so-30-nq-hdqt-ngay-09-12-2022-cua-hdqt.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *