FUEDCMID: Nghị quyết HĐQT ngày ĐKCC thực hiện lấy ý kiến NĐT bằng văn bản

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP thông báo nghị quyết HĐQT ngày ĐKCC thực hiện lấy ý kiến NĐT bằng văn bản như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/18/1283612/fuedcmid-nghi-quyet-hdqt-ngay-dkcc-thuc-hien-lay-y-kien-ndt-bang-van-ban.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *