FUEDCMID: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/01/2023

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/01/2023 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2023/1/19/1312920/fuedcmid-thong-bao-ve-danh-muc-chung-khoan-co-cau-hoan-doi-ngay-19-01-2023.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *