FUEIP100: CBTT sau giao dịch hoán đổi ngày 23/11/2022

Quỹ ETF IPAAM VN100 CBTT sau giao dịch hoán đổi ngày 23/11/2022 như sau:

Nguồn: https://www.stockbiz.vn/News/2022/11/24/1284955/fueip100-cbtt-sau-giao-dich-hoan-doi-ngay-23-11-2022.aspx

Bài viết liên quan
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *